به همت انجمن علمی دانشحویان اقتصاد صورت گرفت:
گزارش بازدید از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
روز یکشنبه به تاریخ 20/آذر/96 ساعت 8 صبح حدود 40 تن از دانشجویان اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام از ورودی های مختلف 96تا 89 به سمت مرکز پزوهش های مجلس واقع در نیاوران حرکت کردند در این جلسه که به همت انجمن علمی دانشجویان اقتصاد برگزار گردید دکتر خاندورزی و دکتر پیله فروش دانشجویان را همراهی کردند و توضیحات لازم را برای آشنائی دانشجویان در اتاق جلسات ارائه دادند و به بیان سازوکار مرکز پژوهش ها ،چگونگی شکل گیری و مسائل مشکلات موجود ناظر به مرکز پرداختند و در پایان به سوالات دانشجویان در این زمینه پاسخ دادند همچنین به دانشجویان این نوید را دادند که در صورت دارا بودن رزومه خوب مانند یادداشت ها،گزارش ها ،مقالات و پایان نامه قوی و مرتبط با اولویت های پژوهشی مرکز می توانند در طرح های پژوهشی مشارکت داشته باشند.