۳ مطلب با موضوع «سلسله نشست های آشنایی با گرایش های اقتصاد» ثبت شده است

آشنایی با گرایش اقتصاد نفت و گاز

انجمن علمی اقتصاد هر ساله سلسله نشست های اشنایی با گرایش های اقتصاد را برای آشنایی دانشجویان با رشته مورد نظر برگزار می نماید. بدین منظور به همت این انجمن جلسه معرفی گرایش اقتصاد نفت و گاز با حضور دکتر مسعود درخشان برگزار شد.

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

نشست آشنایی با گرایش اقتصاد انرژی

انجمن علمی اقتصاد هر ساله سلسله نشست های اشنایی با گرایش های اقتصاد را برای آشنایی دانشجویان با رشته مورد نظر برگزار می نماید. بدین منظور به همت این انجمن جلسه معرفی گرایش اقتصاد انرژی با حضور دکتر داود منظور  برگزار شد.

گرایش انرژی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰

نشست آشنایی با گرایش اقتصاد مالی

انجمن علمی اقتصاد هر ساله سلسله نشست های اشنایی با گرایش های اقتصاد را برای آشنایی دانشجویان با رشته مورد نظر برگزار می نماید. بدین منظور به همت این انجمن جلسه معرفی گرایش اقتصاد مالی با حضور دکتر احمد شعبانی برگزار شد.

گرایش مالی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰