انجمن های علمی دانشجویی به منظور حمایت، تقویت و ترویج فرهنگ و اخلاق علمی در دانشگاه‌های کشور، تقویت روحیه و بنیه علمی دانشجویان مستعد و توانمند و فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای فعالیت‌های جمعی علمی، همچنین بهره‌گیری از توانمندی و خلاقیت آنان در تحقق توسعه علمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم‌افزاری انجمن‌های علمی دانشجویی حوزه‌های مختلف دانش با حمایت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور تشکیل می‌شوند و به فعالیت می‌پردازند.

از این رو انجمن علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام در نظر دارد تا در قالب فعالیت های زیر به دنبال تقویت و ترویج فضای علمی در بین دانشجویان اقتصاد دانشگاه را فراهم آورد:

1ـ مناظره و نقد علمی

2ـ هم‌اندیشی و نشست‌های تخصصی

3ـ مطالعات و پژوهش‌های علمی

4ـ نشر و ترویج یافته‌های علمی

5ـ فعالیت‌های کمک آموزشی

6ـ برگزاری دوره‌های آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاههای تخصصی

7ـ برگزاری و همکاری در اجرای جشنواره‌ها، کنفرانس‌ها و مسابقات علمی (داخلی و خارجی)

8ـ تولید و انتشار نشریه علمی، کتاب و نشریات الکترونیکی، نرم‌افزارهای رایانه‌ای و فیلم‌های علمی‌ـ آموزشی

9ـ برنامه‌ریزی و اجرای بازدید‌های علمی از مراکز علمی، صنعتی و فناوری

10ـ اطلاع‌رسانی در خصوص کلیه فعالیت‌های مرتبط با اهداف انجمن

11ـ حمایت و تشویق مادی و معنوی از ابتکارات، خلاقیت‌های علمی، فعالیت‌های پژوهشی و اختراعات دانشجویان

12ـ ایجاد زمینه‌های مناسب برای شکوفایی استعدادها، برانگیختن خلاقیت علمی دانشجویان، دانش‌آموختگان و بهره‌گیری از توانمندی ایشان در تقویت و تحقق فضای علمی دانشگاه

13ـ افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت‌های علمی جمعی و نهادینه ساختن این فعالیت‌ها

14ـ حمایت از فعالیت‌های علمی دانشجویی و راهنمایی و هدایت دانشجویان در امر آموزش و پژوهش

15ـ تقویت و تحکیم پیوندهای نظام آموزش عالی با بخش‌های مختلف جامعه

16ـ تعمیق دانش و بینش علمی دانشجویان با بهره‌گیری از توان علمی اعضای هیأت علمی