شما عزیزان می توانید هرگونه انتقاد و پیشنهاد خود را در مورد برنامه های انجمن از طریق ایمیل زیر با ما در میان بگذارید.

gmailisu.iseu@gmail.com

کانال تلگرامی انجمن علمی

https://telegram.me/ISEU_ISU