نظریه قراردادها

به همت انجمن علمی دانشجویی اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام جلسه تحلیل دستاورد های نظریه قراردادها در اقتصاد ایران به همراه رونمایی از اولین کتاب تالیفی آموزشی در این حوزه برگزار شد.


در این جلسه از اولین کتاب تالیفی در حوزه نظریه قراردادها نوشته دکتر مرتضی درخشان رونمایی شد.