پیاده روی اربعین

عمریست که دلتنگ توأم می‌آیم
مولا! به غریبی‌ات قسم می‌آیم


از صحن نجف دوباره ان‌شاء‌الله
با پای پیاده تا حرم می‌آیم