به همت انجمن علمی دانشجویی اقتصاد جلسه معرفی حوزه های نوین اقتصاد مالی برای دانشجویان علاقه مند این حوزه توسط دکتر حامد قدوسی استاد دانشگاه نیویورک برگزار شد:

دکتر قدوسی

معرفی اجمالی دکتر حامد قدوسی :

حامد قدوسی متولد 1356 در ارومیه است. وی مدرک کارشناسی مهندسی صنایع و کارشناسی ارشد مدیریت (MBA) خود را از دانش گاه صنعتی شریف و دیپلم تحصیلات تکمیلی اقتصاد (معادل دوره دو ساله دروس دکترای اقتصاد) را از موسسه مطالعات پیش رفته وین (IHS) دریافت کرد. وی همچنین دکترای فاینانس در مدرسه تحصیلات تکمیلی فاینانس وین (VGSF) را دریافت کرده است. وی سابقه هشت ساله هم کاری مشاوره ای و تحقیقاتی با سازمان های مختلفی مثل دفتر مرکزی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در وین، دفتر یونیدو در تهران، سازمان مدیریت صنعتی، معاونت توسعه مدیریت شهری شهرداری تهران، مرکز کارآفرینی شریف و چند شرکت مهندسی مشاور خصوصی را دارد. علاوه بر آن به عنوان مشاور مستقل برای شرکت های دولتی و خصوصی در صنایعی مثل آب و فاضلاب، ساختمان، معدن، حمل و نقل زمینی و دریایی، تجهیزات نفت، فناوری اطلاعات، الکترونیک، پیمانکاری صنعتی، انرژی های نو و سیمان فعالیت کرده است. قدوسی فعالیت روزنامه نگاری را ابتدا از حوزه اقتصاد شهری در روزنامه همشهری و سایت تهرانشهر آغار کرده و در روزنامه های شرق و دنیای اقتصاد ادامه داده است. وی هم‌چنین از طریق نوشتن مقاله و یادداشت در زمینه موضوعات روز اقتصادی ایران با هفته‌نامه تجارت فردا همکاری می‌کند.

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه وی عبارتند از مسایل مالی بازارهای انرژی و مواد معدنی، اختیار معامله حقیقی (Real Options) ، تعامل فاینانس و سازمان صنعتی (Industrial Organization)، تعامل بازارهای مالی و اقتصاد کلان و بازی های رای دادن سهام داران است.

 

تحصیلات

دکتری فایننس؛ مدرسه تحصیلات تکمیلی فاینانس وین (VGSF)؛ 1390 دیپلم تحصیلات تکمیلی اقتصاد (معادل دوره دو ساله دروس دکترای اقتصاد)؛ موسسه مطالعات پیش رفته وین (IHS)؛ 1386 کارشناسی ارشد مدیریت (MBA)؛ دانشگاه صنعتی شریف؛ 1382 کارشناسی مهندسی صنایع؛ دانشگاه صنعتی شریف؛ 1379

معرفی اجمالی دکتر حامد قدوسی :

حامد قدوسی متولد 1356 در ارومیه است. وی مدرک کارشناسی مهندسی صنایع و کارشناسی ارشد مدیریت (MBA) خود را از دانش گاه صنعتی شریف و دیپلم تحصیلات تکمیلی اقتصاد (معادل دوره دو ساله دروس دکترای اقتصاد) را از موسسه مطالعات پیش رفته وین (IHS) دریافت کرد. وی همچنین دکترای فاینانس در مدرسه تحصیلات تکمیلی فاینانس وین (VGSF) را دریافت کرده است. وی سابقه هشت ساله هم کاری مشاوره ای و تحقیقاتی با سازمان های مختلفی مثل دفتر مرکزی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو) در وین، دفتر یونیدو در تهران، سازمان مدیریت صنعتی، معاونت توسعه مدیریت شهری شهرداری تهران، مرکز کارآفرینی شریف و چند شرکت مهندسی مشاور خصوصی را دارد. علاوه بر آن به عنوان مشاور مستقل برای شرکت های دولتی و خصوصی در صنایعی مثل آب و فاضلاب، ساختمان، معدن، حمل و نقل زمینی و دریایی، تجهیزات نفت، فناوری اطلاعات، الکترونیک، پیمانکاری صنعتی، انرژی های نو و سیمان فعالیت کرده است. قدوسی فعالیت روزنامه نگاری را ابتدا از حوزه اقتصاد شهری در روزنامه همشهری و سایت تهرانشهر آغار کرده و در روزنامه های شرق و دنیای اقتصاد ادامه داده است. وی هم‌چنین از طریق نوشتن مقاله و یادداشت در زمینه موضوعات روز اقتصادی ایران با هفته‌نامه تجارت فردا همکاری می‌کند.

 

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه وی عبارتند از مسایل مالی بازارهای انرژی و مواد معدنی، اختیار معامله حقیقی (Real Options) ، تعامل فاینانس و سازمان صنعتی (Industrial Organization)، تعامل بازارهای مالی و اقتصاد کلان و بازی های رای دادن سهام داران است.

 

تحصیلات

دکتری فایننس؛ مدرسه تحصیلات تکمیلی فاینانس وین (VGSF)؛ 1390 دیپلم تحصیلات تکمیلی اقتصاد (معادل دوره دو ساله دروس دکترای اقتصاد)؛ موسسه مطالعات پیش رفته وین (IHS)؛ 1386 کارشناسی ارشد مدیریت (MBA)؛ دانشگاه صنعتی شریف؛ 1382 کارشناسی مهندسی صنایع؛ دانشگاه صنعتی شریف؛ 1379