به همت انجمن علمی دانشجویی اقتصاد سومین دوره مسابقات فوتسال جام صدر برگزار می گردد. لذا از دوستانی که تمایل به شرکت در این مسابقات را دارند تقاضا می شود هر چه سریع تر به نماینده کد خود مراجعه نمایند.

جام شهید صدر