در جلسه تقدیر از برترین اساتید و دانشجویان برتر دانشگاه و دانشکده ها که با حضور وزیر محترم علوم تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر فرهادی هم چنین ریاست محترم دانشگاه جناب حجت الاسلام دکتر محمدسعید مهدوی کنی برگزار شد، استاد دکتر محمدمهدی عسگری به عنوان برترین استاد دانشگاه و دانشکده اقتصاد و جناب آقای سعید سیدحسین زاده یزدی به عنوان دانشجوی برتر دانشگاه و دانشکده اقتصاد معرفی شدند. انجمن علمی اقتصاد این دستاورد و موفقیت را در کسب عنوان برترین های دانشگاه به این دو بزرگوار تبریک عرض می نماید.