موارد زیر برای انتخاب جزوه برتر  مد نظر می باشد :

به طور کلی جزوه باید دارای سیر منطقی و مطالب آن به صورت ساختارمند نوشته شده باشد.

همچنین پوشش حداکثری مطالب ، تمیزی و آراستگی مورد توجه خواهد بود

پیشنهاداتی در جهت پوشش ملاک های فوق :

v      استفاده از رنگ‌های مناسب (تعداد رنگ - تقسیم بندی رنگ‌های مختلف برای نوع مطالب و ...)

v      خوانا و خوش‌خط بودن

v      کادر بندی مناسب

v      عدم کثیفی و آشفتگی

v      پوشش مطالب اصلی درس

v      تیتر بندی مناسب

v      داشتن قسمت نتیجه و خلاصه فصول

v      تایپ کردن جزوه

توجه : در صورت همکاری اساتید از نظرات آن ها نیز استفاده خواهد شد.

انشاء الله به نفرات برتر جوایزی بین 300 تا 400 هزار تومان داده خواهد شد.