دکترکامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی،  ۲ دی‌ماه با حضور در خبرگزاری ایکنا به بیان نکاتی درباره وضعیت بانکداری اسلامی در کشور و همچنین نقشه راه بانکداری اسلامی تدوین شده در این پژوهشکده پرداخت.

ندری اظهار کرد: اولین اقدام مهمی که در تهیه نقشه راه بانکداری انجام شد، این بود که آسیب شناسی از نظام بانکی به عمل آمد و مشخص شد نقاط ضعف و قوت اجرای بانکداری اسلامی در کشور ما چیست و براساس این آسیب شناسی، پیشنهاداتی ارائه شد که در افق زمانی سند چشم انداز ۱۴۰۴ نسبت به آنچه هستیم جلوتر برویم و برخی از نقاط ضعف را برطرف کرده باشیم.

وی افزود: ما در زمینه مسائل زیربنایی تا شیوه‌های اجرایی بانکداری اسلامی با مشکلات بسیاری روبرو هستیم و از آنجا که حذف بانک از اقتصاد کشور عملا امکان‌پذیر نیست بنابراین ضرورت داشت که پژوهشگران ما در این زمینه دست به کار شوند تا مشکلاتی که در زمینه روش‌های تأمین مالی و اجرای بانکداری اسلامی با آن مواجه هستیم را پیدا کرده و برای آن چاره‌اندیشی کنند.